+12 34 56 78
لیست نمایندگان ما

 

اردبیل

اردیبل | آقای رحیم زاده | صنایع آسانسور رحیم زاده | 04533641166

البرز

کرج | آقای رهبری | هما فراز البرز | 02636512012

تهران

تهران-ستارخان | آقای محمدی | کالای برق محمدی | 02166500030
تهران-لاله زار جنوبی | آقای داوودی | تامین برق داوودی | 02133921971
تهران-غرب(منطقه فتح) | آقای شرفی | آسانسور 128 | 02166643421

خوزستان

اهواز | آقای پاکباز نیا | پارت مهدی | 06135528992
دزفول | آقای سعادتی راد | الکتروتوسن خوزستان | 09167356670

زنجان

زنجان | آقای رجبی | آرمان فراز زنجان | 02433756142

سمنان

سمنان | آقای گلیان | لالی الکترونیک | 02313330768

فارس

شیراز | آقای مظلوم | فرساد | 07132233257

قزوین

قزوین | آقای لطفی | فروشگاه لطفی | 02833591316

قم

قم | آقای کرمی | السا | 02536612795

کرمان

کرمان | خانم انقلابی | تیرداد صنعت ماهان | 03432441055

کرمانشاه

کرمانشاه | آقای پرنا | آرمان فراز کرمانشاه | ٠٨٣٣٧٢١٧٧٨۶

گلستان

گرگان | آقای سوخته سرایی | ایمن رو | 01732146710

گیلان

رشت | آقای جعفر نژاد | پارس گیل | 01333760663

لرستان

بروجرد | آقای ایوز | آرمین گستر زاگرس | 06642500848

مازندران

امل | آقای عزیزی | صنایع آسانسور برادران عزیزی | 01143242618

مرکزی

اراک | آقای نظیری | رهروار آسانسور | 08633661211

هرمزگان

بندرعباس | آقای جواهری | صدرا آسانسور هرمزگان | -

همدان

همدان | آقای میرزایی | ماد آسانبر | 08138271730